Sanger

Om du treng ein sang, dikt eller prolog til ei anledning er ikkje det noko problem.
Kom med moment, så ...

Her er eksempel: